Dự án Cabinet de Curiosités – Nghệ thuật cắt giấy

Dự án Cabinet de Curiosités được trưng bày tại Hội chợ nghệ thuật đồ họa đương đại có tên Pick me up tại London trong 2012. Cùng RGB xem dự án này được thực hiện với sự đầu tư kỳ công từ những mảnh giấy thủ công nhỏ ra sao các bạn nhé.

Thực hiện dự án: Zim and Zou

RGB.vn