Food Painting: Hấp dẫn đầy mê hoặc

Những đường nét sắc sảo và hấp dẫn đã tạo nên những bức tranh “ngon tuyệt cú mèo”. Đến hẹn lại lên, hãy cùng RGB thưởng thức chuyên mục Food Painting tuần này nhé các bạn ơi.

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-01

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-02

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-03

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-04

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-05

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-06

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-07

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-08

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-09

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-10

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-11

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-12

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-13

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-14

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-15

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-16

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-17

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-18

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-19

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-20

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-21

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-22

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-23

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-24

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-25

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-26

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-27

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-28

food-painting-hap-dan-day-me-hoac-29

 

Nguồn: Tổng hợp | Ban Biên Tập RGB