Góc làm việc sáng tạo #11

Chủ Nhật rồi! Yay, chúng ta đã được thả tự do sau một tuần làm việc mệt mỏi và những đợt bão não vô cùng xờ trét rồi. Hôm nay mình hãy xả hơi với một loạt những không gian cực ấn tượng nhé.

Tiếp theo những số trước của chuyên mục Góc làm việc sáng tạo, lần này RGB sẽ giới thiệu đến các bạn những góc làm việc mới. Hy vọng sẽ mang tới cho các bạn những cảm hứng mới cho một cuối tuần tuyệt vời nhé.

rgb_creativeworkspace_00

rgb_creativeworkspace_01

rgb_creativeworkspace_02

rgb_creativeworkspace_03

rgb_creativeworkspace_04

rgb_creativeworkspace_05

rgb_creativeworkspace_06

rgb_creativeworkspace_07

rgb_creativeworkspace_08

rgb_creativeworkspace_09

rgb_creativeworkspace_10

rgb_creativeworkspace_11

rgb_creativeworkspace_12

rgb_creativeworkspace_13

rgb_creativeworkspace_14

rgb_creativeworkspace_15

rgb_creativeworkspace_16

rgb_creativeworkspace_17

rgb_creativeworkspace_18

rgb_creativeworkspace_19

rgb_creativeworkspace_20

rgb_creativeworkspace_21

rgb_creativeworkspace_22

rgb_creativeworkspace_23

rgb_creativeworkspace_24

rgb_creativeworkspace_25

rgb_creativeworkspace_26

rgb_creativeworkspace_27

rgb_creativeworkspace_28

rgb_creativeworkspace_29

rgb_creativeworkspace_30

rgb_creativeworkspace_31

rgb_creativeworkspace_32

rgb_creativeworkspace_33

rgb_creativeworkspace_34

rgb_creativeworkspace_35

rgb_creativeworkspace_36

rgb_creativeworkspace_37

rgb_creativeworkspace_38

rgb_creativeworkspace_39

rgb_creativeworkspace_40

rgb_creativeworkspace_41

rgb_creativeworkspace_42

rgb_creativeworkspace_43

rgb_creativeworkspace_44

rgb_creativeworkspace_45

rgb_creativeworkspace_46

rgb_creativeworkspace_47

rgb_creativeworkspace_48

rgb_creativeworkspace_49

RGB sưu tầm