Góc làm việc sáng tạo #18: Những văn phòng cool nhất thế giới

Không gian làm việc luôn mang tới cho mọi nghệ sỹ sáng tạo, thông qua những số trước của chuyên mục Góc làm việc sáng tạo, lần này RGB sẽ giới thiệu đến các bạn không gian làm việc là những văn phòng “cool” trên toàn thế giới. Hy vọng sẽ mang tới cho các bạn những cảm hứng mới cho một cuối tuần tuyệt vời nhé.

1. White Mountain Office 

White Mountain Office 4

White Mountain Office 3

White Mountain Office 2

White Mountain Office 1

2. Urban Outfitters

Urban Outfitters 1

Urban Outfitters 3

Urban Outfitters 2

3. Selgas Cano

Selgas Cano 3

Selgas Cano 2

Selgas Cano 1

4. Pallotta Teamworks

Pallotta Teamworks 1

Pallotta Teamworks 3

Pallotta Teamworks 2

5. Lego

Lego 6

Lego 5

Lego 4

Lego 3

Lego 2

Lego 1

6. Inventionland Design Factory

Inventionland Design Factory 5

Inventionland Design Factory 4

Inventionland Design Factory 3

Inventionland Design Factory 2

 

7. Google

Google 7

Google 6

Google 5

Google 4

Google 3

Google 2

Google 1

8. Facebook 

Facebook 4

Facebook 3

Facebook 2

Facebook 1

8. Dropbox

Dropbox 1

Dropbox 3

Dropbox 2

9. Airbnb

Airbnb 3

 

Airbnb 2

Airbnb 1

Biên tập: Henry Phan | RGB.vn