Google thay đổi diện mạo mới cho “người dẫn đường” Pegman

Hình ảnh biểu tượng Pegman đã trở nên quá quen thuộc với người dùng Google Street View kể từ năm 2007.  Nhằm thay đổi lại hình ảnh cũng như phong cách thiết kế để phù hợp hơn với Google hiện tại, trong việc xem xét vai trò Pegman như là một đại sứ cho thương hiệu, điều quan trọng đó như một biểu tượng cũng như một yếu tố giao diện người dùng.

Các nhân vật khác được B-Reel phát triển dựa trên hình ảnh của Pegman

Dracula


Filmnoir


Frankenstein


Gulliver


Pikachu


Da vinci Code


Censored


Sherlock Holmes


Zeus

Xem thêm các nhân vật khác tại đây

Nguồn: B-reel

RGB.VN