[Hình ảnh-Video] Sự kiên ra mắt SAIGON ARTBOOK 2

Sự kiện giới thiệu cuốn SaiGon Artbook số 2 đã diễn ra thành công. 3 nghệ sĩ (Yanneth AlbornozDan Nguyen and Mr. Sith) đều được sự ủng hộ nhiệt tình. Các tác phẩm được trưng bày trong không gian âm nhạc và trang trí hiện đại tại Zest đã hoàn toàn đem đến cho các khách mời tham dự sự kiên một buổi tối đầy thú vị từ các tác phẩm của 3 nghệ sĩ mang lại. Cùng RGB xem lại những hình ảnh / video trong sự kiện vừa qua nhé.

SGAB_ed2@zest_02 SGAB_ed2@zest_03 SGAB_ed2@zest_04 SGAB_ed2@zest_05 SGAB_ed2@zest_06 SGAB_ed2@zest_07 SGAB_ed2@zest_08 SGAB_ed2@zest_10 SGAB_ed2@zest_11 SGAB_ed2@zest_12 SGAB_ed2@zest_13 SGAB_ed2@zest_14 SGAB_ed2@zest_15 SGAB_ed2@zest_16 SGAB_ed2@zest_17 SGAB_ed2@zest_18 SGAB_ed2@zest_19 SGAB_ed2@zest_20 SGAB_ed2@zest_21 SGAB_ed2@zest_22 SGAB_ed2@zest_23 SGAB_ed2@zest_24 SGAB_ed2@zest_25 SGAB_ed2@zest_26 SGAB_ed2@zest_27 SGAB_ed2@zest_28 SGAB_ed2@zest_29 SGAB_ed2@zest_30
 
Hình ảnh: Saigon Artbook
Video: Saigoneer
Biên tập: RGB.vn