Hô biến vào thế giới minh họa cùng Mrzyk & Moriceau

Cùng thư giản với những minh họa mà Mrzyk & Moriceau đã biến hóa tối giản qua các đường nét. RGB tin rằng bạn sẽ cảm thấy thú vị đấy,  “lướt” thôi!

Xem thêm tác phẩm tại đây!

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_12

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_17

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_18RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_11

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_5

13

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_2

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_6

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_7

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_3

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_8

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_1

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_14

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_9

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_15

RGB.vn_Mrzyk & Moriceau_16RGB sưu tầm

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!