HTML5: 18 giao diện responsive website

Giao diện responsive đang trở thành một xu hướng rất phổ biến trong những năm gần đây. Các nhà thiết kế đang bắt đầu quan tâm nhiều đến việc hỗ trợ hiển thị layout web trên vô số các thiết bị di động. Xây dựng cho các trang web responsive thật sự không dễ dàng, tuy nhiên nếu có nguồn cảm hứng để bạn tham khảo thì chắc hẳn mọi việc sẽ đơn giản hơn.

Ryan O’Rourke

Full View:

Mobile View:

Spigot Design

Full View:

Mobile View:

Stephen Caver

Full View:

Mobile View:

A Different Design

Full View:

Mobile View:

Sweet Hat Club

Full View:

Mobile View:

ribot

Full View:

Mobile View:

Sparkbox

Full View:

Mobile View:

Food Sense

Full View:

Mobile View:

Clear Air Challenge

Full View:

Mobile View:

Sunday Best

Full View:

Mobile View:

White Lotus Aromatics

Full View:

Mobile View:

Reverse Buro

Full View:

Mobile View:

Sleepstreet

Full View:

Mobile View:

Fork CMS

Full View:

Mobile View:

Yaron Schoen

Full View:

Mobile View:

Social Marketer’s Summit

Full View:

Mobile View:

Forefathers Group

Full View:

Mobile View:

Arrrcamp Conference

Full View:

Mobile View: