Hula và những tác phẩm trên tường sống động

RGB

Sean Yoro (Hula) được biết đến là một nghệ sĩ vẽ chân dung hyperrealistic trên những mảng lớn. Sự tương tác giữa cảm xúc nhân vật và môi trường xung quanh khiến cho chúng ta hình dung chân thật nhất về điều mà anh ấy muốn truyền tải. Điểm qua một vài tác phẩm nổi bật và cảm nhận cùng RGB thôi!

Thông tin về nghệ sĩ: Facebook | Instagram

Hyperrealism là trào lưu vẽ tranh “cực thực” xuất phát từ trường phái tranh siêu thực của những năm 1970. Đây là trào lưu sáng tác những tác phẩm “thật hơn cả thật”. Những nghệ sĩ sáng tác tranh theo trường phái này không phải chỉ là sao chép các bức ảnh mà còn kiến tạo và nhấn mạnh những yếu tố không thể có ở ngoài đời.

RGB

RGB.vn_Hula_10

RGB.vn_Hula_11

RGB.vn_Hula_9

RGB.vn_Hula_8

RGB.vn_Hula_7

RGB.vn_Hula_6

RGB.vn_Hula_1

RGB.vn_Hula_3

RGB.vn_Hula_2

RGB biên tập