Thêm nhiều thông tin Sáng tạo

Fb. In. Yt.

Hope Tape, Cuộn băng keo hy vọng – chiến dịch ý nghĩa vì trẻ em mất tích tại Hàn Quốc


Hope Tape – Cuộn băng keo hy vọng là một campaign do Cheil Worldwide và Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) phát động để giúp tìm kiếm những đứa trẻ mất tích tại nước này. Theo thông tin từ campaign, 661 trẻ em đã mất tích hơn một năm ở Hàn Quốc – với 638 người chưa được nhìn thấy trong hơn năm năm qua.

Chiến dịch Cuộn Băng Keo Hy Vọng được tạo ra dưới sự cộng tác của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bưu điện Hàn Quốc và Hãng vận tải Hanjin. Agency Cheil Wordwide đảm nhiệm.

Hope Tape – Cuộn băng keo hy vọng, chiến dịch vì trẻ em mất tích ở Hàn Quốc

Hope Tape – Cuộn băng keo hy vọng là một campaign do Cheil Worldwide và Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc (KNPA) phát động để giúp tìm kiếm những đứa trẻ mất tích tại nước này. Theo thông tin từ campaign, 661 trẻ em đã mất tích hơn một năm ở Hàn Quốc – với 638 người chưa được nhìn thấy trong hơn năm năm qua.Chiến dịch Cuộn Băng Keo Hy Vọng được tạo ra dưới sự cộng tác của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, Bưu điện Hàn Quốc và Hãng vận tải Hanjin. Agency Cheil Wordwide đảm nhiệm.–Tham gia Group Vietnam Creative Community để kết nối Sáng tạo.—💡 www.rgb.vn📷 instagram.com/rgbvn📝 ideas@rgb.vn#RGB #Creative #Campaign #HopeTape #CheilWordwide #Cheil #QuảngCáo #Agency #Advertising

Người đăng: RGB.vn – Cộng đồng Sáng tạo Việt Nam vào Thứ Năm, 11 tháng 6, 2020

Tham gia Group Vietnam Creative Community và chia sẻ, bàn luận về ngành Sáng tạo.


Post a Comment

You don't have permission to register