fbpx

Kết nối với RGB để nạp cảm hứng mỗi ngày!

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến cho các bạn những bức ảnh thú vị được chụp từ nhiều tác giả, chủ đề chung của các bức ảnh này chính là hình ảnh giữa con người với thiên nhiên mà trong đó các nhiếp ảnh gia tập trung nhấn mạnh sự hùng vĩ của thiên nhiên qua việc khai thác các góc máy rất đẹp và mang ấn tượng mạnh đến cho người xem.

RGB_vn_smallman#29

RGB_vn_smallman#28

RGB_vn_smallman#27

RGB_vn_smallman#26

RGB_vn_smallman#25

RGB_vn_smallman#24

RGB_vn_smallman#23

RGB_vn_smallman#22

RGB_vn_smallman#21

RGB_vn_smallman#20

RGB_vn_smallman#19

RGB_vn_smallman#18

RGB_vn_smallman#17

RGB_vn_smallman#16

RGB_vn_smallman#14

RGB_vn_smallman#13

RGB_vn_smallman#12

RGB_vn_smallman#11

RGB_vn_smallman#10

RGB_vn_smallman#9

RGB_vn_smallman#8

RGB_vn_smallman#7

RGB_vn_smallman#6

RGB_vn_smallman#5'

 

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries
Post a Comment

You don't have permission to register