Những bức ảnh ấn tượng giữa con người và thiên nhiên

Hôm nay RGB sẽ giới thiệu đến cho các bạn những bức ảnh thú vị được chụp từ nhiều tác giả, chủ đề chung của các bức ảnh này chính là hình ảnh giữa con người với thiên nhiên mà trong đó các nhiếp ảnh gia tập trung nhấn mạnh sự hùng vĩ của thiên nhiên qua việc khai thác các góc máy rất đẹp và mang ấn tượng mạnh đến cho người xem.

RGB_vn_smallman#29

RGB_vn_smallman#28

RGB_vn_smallman#27

RGB_vn_smallman#26

RGB_vn_smallman#25

RGB_vn_smallman#24

RGB_vn_smallman#23

RGB_vn_smallman#22

RGB_vn_smallman#21

RGB_vn_smallman#20

RGB_vn_smallman#19

RGB_vn_smallman#18

RGB_vn_smallman#17

RGB_vn_smallman#16

RGB_vn_smallman#14

RGB_vn_smallman#13

RGB_vn_smallman#12

RGB_vn_smallman#11

RGB_vn_smallman#10

RGB_vn_smallman#9

RGB_vn_smallman#8

RGB_vn_smallman#7

RGB_vn_smallman#6

RGB_vn_smallman#5'

 

RGB sưu tầm | Biên tập: Tuấn Aries