Thêm nhiều thông tin Sáng tạo

Fb. In. Yt.

Khởi nguồn cảm hứng #15


Ngày hôm nay, RGB sẽ tiếp tục gửi đến cho bạn những artwork của các artist / designer Việt Nam và thế giới mà chúng tôi đã thu thập được trên các trang mạng trong tuần qua. Nếu bạn cũng có những tác phẩm/ dự án/ bài viết hay, chất lượng của riêng mình hoặc từ các nghệ sĩ/designer khác, hãy chia sẻ cho chúng tôi. Mỗi cuối tuần, RGB sẽ chọn ra những tác phẩm tốt nhất để giới thiệu trong Khởi nguồn cảm hứng tiếp theo.

Gửi tác phẩm thiết kế / bài viết
 
1
WORK HARD STAY HUMBLE – Clarke Harris

 

2Memories – Raul Alejandro

 

3

Zim And Zou paper work

 

4

MURAL FESTIVAL 2013

 

5

P U M A   ×   M C   F I T T I C O L L E C T I O N  –   W E   A R E   B Ü R O | B Ü R O

 

6

Baker by Andrei Bacter

 

7Diptongo

 

Mandarina Duck ‘Yellow Think’ promotion movie

 

 

8

Dan Mumford

 

9Propagandhi by Graydon Speace

 

A Ball & A Stick

 

10

LAB TWO CULT by Martin Grohs

11

John & John Packaging

 

12Lydia Loveless “Somewhere Else”

 

Ban Biên Tập RGB.vn

Post a Comment

You don't have permission to register