Thêm nhiều thông tin Sáng tạo

Fb. In. Yt.

Tuyệt tác Pop-up Card của nghệ nhân Peter Dahmen


Từ bao bì cho các sản phẩm thương mại cho đến những tác phẩm hình học đầy ấn tượng,… tất cả đều cho thấy tài năng bậc thầy của nghệ nhân Peter Dahmen.

peter-dahmen-paper-pop-up-sculptures-4

rgb_creative_PeterDahmen_1

rgb_creative_PeterDahmen_2

rgb_creative_PeterDahmen_3

rgb_creative_PeterDahmen_4

rgb_creative_PeterDahmen_5

rgb_creative_PeterDahmen_6

rgb_creative_PeterDahmen_10


Post a Comment

You don't have permission to register