Illustration vui tươi & đầy màu sắc của Brosmind

Brosmind là một studio có trụ sở tại Barcelona. Kể từ năm 2006 họ đã làm việc với Nike, Microsoft , Gilette , Honda và nhiều công ty nổi tiếng khác. Mới đây tại OFFF Festival, họ đã giới thiệu những thiết kế của mình , rất nhiều màu sắc và tất nhiên rất vui tươi và cũng không kém phần sáng tạo. Cùng RGB khám phá nào!

rgb_vn_illu_brosmind_1

rgb_vn_illu_brosmind_2

rgb_vn_illu_brosmind_3

rgb_vn_illu_brosmind_4

rgb_vn_illu_brosmind_5

rgb_vn_illu_brosmind_6

rgb_vn_illu_brosmind_7

rgb_vn_illu_brosmind_8

rgb_vn_illu_brosmind_9

rgb_vn_illu_brosmind_10

rgb_vn_illu_brosmind_11

rgb_vn_illu_brosmind_12

rgb_vn_illu_brosmind_13

rgb_vn_illu_brosmind_14

rgb_vn_illu_brosmind_15

rgb_vn_illu_brosmind_16

rgb_vn_illu_brosmind_17

rgb_vn_illu_brosmind_18

rgb_vn_illu_brosmind_19

rgb_vn_illu_brosmind_20

rgb_vn_illu_brosmind_21

rgb_vn_illu_brosmind_22

rgb_vn_illu_brosmind_23

rgb_vn_illu_brosmind_24

 

 

RGB.vn tổng hợp