[Infographic] Cuộc Đối Đầu Giữa Serif Và San-Serif

Trong tiếng Latin, sans serif nghĩa là “without serifs – không có chân”, chí vì thế 2 kiểu chữ này hoàn toàn đối nghịch nhau và khiến không ít đì-zai-nơ phải đau đầu khi chọn lựa. Hôm nay, RGB sẽ cho các bạn cuộc đối đầu giữa SerifSan-serif  để có thể thấy được chức năng của chúng trong những tình huống khác nhau như thế nào nhé!

rgb-san-serif-and-serif-font

Nguồn UrbanFonts.com

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!