Khi thương hiệu quay về thời Soviet cũ

Mike Levchenko, là một nghệ sĩ đam mê nghệ thuật chữ. Ông kết hợp các thương hiệu mang tính biểu tượng đương đại và hình tượng của Liên Xô của những  năm sáu mươi  vào dự án này. Cùng RGB xem ngay thôi!

CHIA SẺ DỰ ÁN/BÀI VIẾT

RGB.vn_Soviet_2 RGB.vn_Soviet_3 RGB.vn_Soviet_4 RGB.vn_Soviet_5 RGB.vn_Soviet_6 RGB.vn_Soviet_7 RGB.vn_Soviet_8 RGB.vn_Soviet_9

RGB biên tập | Nguồn: Fubiz