Thiết kế văn phòng – khi màu sắc tạo nên năng suất làm việc

Bạn có biết Màu Vàng tăng cường suy nghĩ tích cực, Màu Đỏ tăng nhịp tim, hoạt động tư duy và cực hợp cho nơi làm việc về đêm?

Bạn có biết Màu Lá thúc đẩy năng lực sáng tạo và là lựa chọn tuyệt vời cho không gian brainstorming?

Chọn một màu hay nhiều màu trong một không gian làm việc là tốt nhất?

Inforgraphic sau sẽ mở cho bạn nhiều thông tin hơn nữa về mối liên quan giữa màu sắc và tâm lý con người để bạn có thể  lựa chọn màu sắc nơi làm việc thẩm mỹ và khoa học nhất nhé.

RGB_COLOR-AFFECTS

Nguồn: digitalsynopsis.com | Việt hóa: Liu May | Ban biên tập RGB.vn
Xin ý kiến tác giả khi đăng tải lại bài viết | ideas@rgb.vn.