Khởi nguồn cảm hứng #112

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-1

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-2

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-3

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-4

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-5

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-6

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-7

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-8

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-9

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-10

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-11

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-12

rgb_creative_Lee-Me-Kyeoung-Fubiz-13

Những cửa hàng tạp hóa ở Hàn Quốc, tranh của Lee Me Kyeoung


rgb_creative_dungho_various_1

rgb_creative_dungho_various_2

rgb_creative_dungho_various_3

rgb_creative_dungho_various_4

rgb_creative_dungho_various_5

rgb_creative_dungho_various_6

Artwork thực hiện bởi Dung Ho


rgb_creative_fredericomicra1

rgb_creative_fredericomicra2

rgb_creative_fredericomicra3

rgb_creative_fredericomicra4

rgb_creative_fredericomicra5

Colorful 3D Graphic Design, thực hiển bởi Federico Picci


Top Terra Suavizante – Origami de Ropa from seabstian on Vimeo.


Light Motif from Frédéric Bonpapa on Vimeo.


Hugo in the garden from Twistedpoly // Nejc Polovsak on Vimeo.


Hẹn gặp lại các bạn vào số #113 nhé !