Khởi nguồn cảm hứng #115

Tuần này trong Khởi nguồn cảm hứng, RGB.vn sẽ có thêm một chút âm nhạc ở phần cuối bởi ngoài hình ảnh thì âm nhạc cũng là một chất men làm dâng trào nguồn cảm hứng.

Mong rằng các bạn cảm thấy thú vị với sự mới mẻ này.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

rgb_creative_KNCH_115_meyers-1

rgb_creative_KNCH_115_meyers-2

rgb_creative_KNCH_115_meyers-3

rgb_creative_KNCH_115_meyers-4

rgb_creative_KNCH_115_meyers-5

rgb_creative_KNCH_115_meyers-6

rgb_creative_KNCH_115_meyers-7

rgb_creative_KNCH_115_meyers-8

Ảnh của Mike Meyers


rgb_creative_KNCH_115_planet_1

rgb_creative_KNCH_115_planet_2

rgb_creative_KNCH_115_planet_3

rgb_creative_KNCH_115_planet_4

rgb_creative_KNCH_115_planet_5

rgb_creative_KNCH_115_planet_6

rgb_creative_KNCH_115_planet_7

rgb_creative_KNCH_115_planet_8

rgb_creative_KNCH_115_planet_9

rgb_creative_KNCH_115_planet_10

rgb_creative_KNCH_115_planet_11

rgb_creative_KNCH_115_planet_12

Planet – Artbook illustration | Bang Sang Ho


rgb_creative_KNCH_115_QUO_1

rgb_creative_KNCH_115_QUO_2

rgb_creative_KNCH_115_QUO_3

rgb_creative_KNCH_115_QUO_4

rgb_creative_KNCH_115_QUO_5

rgb_creative_KNCH_115_QUO_6

rgb_creative_KNCH_115_QUO_7

rgb_creative_KNCH_115_QUO_8

QUO, thực hiện bởi NastPlas ™


Foosball thực hiện bởi Animade"Dowager" Anna Meredith thực hiện bởi Ewan Jones Morris


Hẹn gặp lại mọi người ở số #116 nhé