KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #36

Mỗi tuần trôi qua, những ý tưởng, tác phẩm của các các artist / designer Việt Nam và thế giới được RGB chọn lọc và mang đến cho các bạn. Nào! Chần chừ gì nữa?! Nhâm nhi tách cafe, xem qua những tác phẩm và chiến đấu một tuần mới thôi.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

RGB.vn_Sith

Small village – SithzamRGB.vn_Thomas Cian

Night walk – Thomas Cian

RGB.vn_Robert Brown

GTA – Robert Brown

RGB.vn_Botis Pelcer

Milan Kundera – Boris Pelcer

RGB.vn_Wanwan Bai

Leaves – Wanwan Bai

RGB.vn_ADRIAN RODRIGUEZ

Dangerous sands – ADRIAN RODRIGUEZ

RGB.vn_Owen Gent

The Samaritans – Owen Gent

RGB.vn_Jean-Michel Verbeeck

Jean-Michel Verbeeck

RGB.vn_whooli chen_01

whooli chen

RGB.vn_whooli chen

whooli chen

RGB biên tập

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!