KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #46

Xin chào, các bạn đã tỉnh ngủ hẳn chưa?! Nhâm nhi một tách trà nóng và xem qua cảm hứng sáng tạo tuần này. Rất là thú vị đó nha, sẵn sàng chiến đấu thôi!

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/127258586[/vimeo]

Revolution Department – Santi Zoraidez

Festival Asalto, Zaragoza - Daan Botlek

Festival Asalto, Zaragoza – Daan Botlek

Wall Lettering @La Place Verte - Paris - Hysteric Studios Paris & TOMADEE illustration

Wall Lettering @La Place Verte – Paris – Hysteric Studios Paris & TOMADEE illustration

XOCO - mexican craft chocolate - TORO PINTO

XOCO – mexican craft chocolate – TORO PINTO

Ace Hotel and Swim Club - Commune Design

Ace Hotel and Swim Club – Commune Design

Environment Sketches 2 - Mathias Zamęcki

Environment Sketches 2 – Mathias Zamęcki

Eternal (2015) Guillermo Del Toro Art Show Film - Joe Fenton

Eternal (2015) Guillermo Del Toro Art Show Film – Joe Fenton

26 Lives - Kasey Mahoney

26 Lives – Kasey Mahoney

Print

UNIQLO – MUTI

Helshredica Bearings - Dustin Ortiz

Helshredica Bearings – Dustin Ortiz

A Willingness to Act - Ricardo Bessa

A Willingness to Act – Ricardo Bessa

 Rajak - The Big Furry Creature - Emilie Stabell

Rajak – The Big Furry Creature – Emilie Stabell

Calligraphy & Lettering - William Ariza

Calligraphy & Lettering – William Ariza

RGB biên tập