KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #51

Năng lượng đầu tuần cho các bạn đây, cùng RGB xem qua và gợi chút cảm hứng mà các artist / designer Việt Nam và thế giới đã tạo nên nhé.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=yfom6MVkJN8&feature=youtu.be[/youtube]

Red Car Motion Studio

[vimeo]http://vimeo.com/95192108[/vimeo]

Omnitel “New Every Year” – Tomas Juchnevic

RGB.vn_Drawings 2015 part 2 - Stefan Zsaitsits

Drawings 2015 part 2 – Stefan Zsaitsits

Wear your passion - Elwood Chen

Wear your passion – Elwood Chen

RGB.vn_Studio Symphonico - Corporate Identity by Luigi Durante & silvia pisani

Studio Symphonico – Corporate Identity by Luigi Durante & silvia pisani

RGB.vn_Concrete Ashtray #2 by GorjupDesign - Žiga Gorjup

Concrete Ashtray #2 by GorjupDesign – Žiga Gorjup

Pale Blue Dot - Miquel Rodriguez

Pale Blue Dot – Miquel Rodriguez

GOSCISZEWO BREWERY – THE CHARACTERS by Ostecx Créative

GOSCISZEWO BREWERY – THE CHARACTERS by Ostecx Créative

Hawkers & Wolfnoir Ltd. Edition

Hawkers & Wolfnoir Ltd. Edition

RGB.vn_30 Days of Summer! Part 2 - Avinash Jai Singh

30 Days of Summer! Part 2 – Avinash Jai Singh

RGB.vn_RING BOX - Leonie Werts

RING BOX – Leonie Werts

TETU - Bruno Mangyoku

TETU – Bruno Mangyoku

RGB.vn_SWÄRK the whimsical shirt - Helene Vetik & Helene VetikHmmm Creative Studio

SWÄRK the whimsical shirt – Helene Vetik & Helene VetikHmmm Creative Studio

RGB.vn_Cutting Edge Ruler - Aaron Saxton

Cutting Edge Ruler – Aaron Saxton

nomad2

Printed Pages Winter 2013 – Edward Monaghan

RGB.vn_A opta povestire fără titlu - Loreta Isac & Silvia Marinescu

A opta povestire fără titlu – Loreta Isac & Silvia Marinescu

RGB.vn_Seasonal Illustrations - Maria Tiurina

Seasonal Illustrations – Maria Tiurina

RGB biên tập