KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #57

Chào buổi sáng! Tuần này sẽ là một chút cảm hứng đặc biệt trước khi bước vào một năm mới đầy thử thách nhé các bạn.

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

Respublica Bookstore Reel by Pavel Paratov

Reflexio by Carles Carreté Bosch & Ramon Carreté

130ft PanAm Games Mural by Ben Johnston

An Irabucha's Dream - watercolor minicomic by Atelier Sentô

An Irabucha’s Dream – watercolor minicomic by Atelier Sentô

Surf ad by GOMA United Designers

Surf ad by GOMA United Designers

Spring Art - Do Trong DatSpring Art – Do Trong Dat

喜欢雨天 by 鹿 果 Lu Guo

喜欢雨天 by 鹿 果 Lu Guo

Package by Kenji KITAZAWA

Package by Kenji KITAZAWA

Nastro Azzurro by Riccardo Guasco

Nastro Azzurro by Riccardo Guasco

Illustrations for children book. by Gediminas Pranckevicius

Illustrations for children book. by Gediminas Pranckevicius

Dogs and People by Sukanto Debnath

Dogs and People by Sukanto Debnath

Lisa Vorce Co. by Device Creative Collaborative

Lisa Vorce Co. by Device Creative Collaborative

Developer Diaries World of Warships by Andrei Andrushevich & Team | Wargaming

Topper - Campaign - by Cinco

Topper – Campaign – by Cinco*

ong dia 1 mat

Ông Địa by Đinh Công Thành

Hydrographic Survey by Daan Botlek

Hydrographic Survey by Daan Botlek

AIGA design quotes by Rafa Goicoechea

AIGA design quotes by Rafa Goicoechea

Steven Universe Cover by George Caltsoudas

Steven Universe Cover by George Caltsoudas

Criatipos Looking for Adventure

Criatipos Looking for Adventure

Placemeter by ILLO Studio

RGB biên tập