KHỞI NGUỒN CẢM HỨNG #58

Một năm trôi qua cùng với những sản phẩm sáng tạo đã được trình làng. RGB luôn là nơi chia sẻ và khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo cho chính các bạn.

” Chào 2016 và chiến đấu hết mình nhé! “

GỬI TÁC PHẨM/BÀI VIẾT

[vimeo]http://vimeo.com/95217530[/vimeo]
Birth of Oil by Scandinava Spb

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=q_qPVJILIlk[/youtube]

WIRED: What’s Inside: Triple Paste by Lukas Vojir

Tiny Gif Dancers by Charlotte Smith

Tiny Gif Dancers by Charlotte Smith

Jamais trop court by REVERBERE studio

Jamais trop court by REVERBERE studio

PUMPK! Festival Poster ll by Miren Asiain Lora

PUMPK! Festival Poster ll by Miren Asiain Lora

Web

B&W by Timo Kuilder

Citius, Altius, Fortius by Daan Botlek

Citius, Altius, Fortius by Daan Botlek

Girls by Elina Novak

Girls by Elina Novak

Personal Branding | Print Portfolio by Lisa Neureiter

Personal Branding | Print Portfolio by Lisa Neureiter

丸莊醬油 : Soy Sauce Packaging Design by Han-Ching Huang

丸莊醬油 : Soy Sauce Packaging Design by Han-Ching Huang

Principles of Organization by Daan Botlek by el estudio™

chacón e hijo — corporate identity by el estudio™

LE MONDE x Editorial Illustrations by Freak City

LE MONDE x Editorial Illustrations by Freak City

Logos & Marks IV by vacaliebres ©

Logos & Marks IV by vacaliebres ©

No Smoking! by Rocketboy Studio & Igor Kozak

No Smoking! by Rocketboy Studio & Igor Kozak

be there by Aykut Aydoğdu

be there by Aykut Aydoğdu

Leyenda1929 by Face.

Leyenda1929 by Face.

HQ - O Vento Sopra para Além do Norte by Anthony Mazza

HQ – O Vento Sopra para Além do Norte by Anthony Mazza

LINEUP_ october 20

Nova Chocolate by Daryl Feril

Nymphs club by Hey Cris

Nymphs club by Hey Cris

RGB biên tập