Magdiel Lopez và Project “Mỗi ngày một Poster”

Magdiel Lopez là một nhà thiết kế người Mỹ. Anh khởi đầu dự án cá nhân “A Poster a Day” vào năm ngoái và nhận được rất nhiều lời tán dương, kèm theo đó là một nguồn cảm hứng để không ít Designer trẻ học tập. Dưới đây là một số tác phẩm Poster đặc sắc nhất của anh.

design-magdiel-lopez-01

design-magdiel-lopez-02

design-magdiel-lopez-03

design-magdiel-lopez-04

design-magdiel-lopez-05

design-magdiel-lopez-06

design-magdiel-lopez-07

design-magdiel-lopez-08

design-magdiel-lopez-09

design-magdiel-lopez-10

design-magdiel-lopez-11

design-magdiel-lopez-12

design-magdiel-lopez-13

design-magdiel-lopez-14

Hiện tại anh vẫn đang tiếp tục thực hiện dự án cá nhân này. Bạn có thể theo dõi tại: Website | Instagram

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!