Mateusz Urbanowicz và những bức tranh màu nước tuyệt đẹp

Cold in Yokohama tên series tranh vẽ bằng màu nước của Mateusz Urbanowicz. Bộ tranh này được lấy cảm hứng từ phim From Up on Poppy Hill của Studio Ghibli.

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_1

“Tôi muốn tạo ra một bộ tranh minh hoạ về Yokohama dưới góc nhìn của tôi. Đó là một thành phố hiện đại, sống động nhưng xen lẫn vào đó là những nét xưa cũ còn sót lại.”

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_2

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_3

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_4

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_5

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_6

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_7

rgb_creative_Mateusz Urbanowicz_8

Ngoài vẽ tranh, anh còn có khá nhiều video chia sẻ kỹ thuật, cách sử dụng màu nước,…

Xem thêm nhiều tranh khác của anh tại: mateuszurbanowicz.com