Mở & Kết Phim

Nếu bạn thích thú với những opening hay ending credits của phim thì hãy cùng RGB xem qua nhé:

[vimeo]http://vimeo.com/52734515[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/59294920[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/59189789[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/24886143[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/68907588[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/48472341[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/40431132[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/52876350[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/11725971[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/25598980[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/17496357[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/34920624[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/30402976[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/15266890[/vimeo]

[vimeo]http://vimeo.com/43491415[/vimeo]

RGB.vn tổng hợp