Một dự án minh họa tuyệt vời từ Touzu/ Thanh Tú Vũ

“The inspirational people in memory-museum” là tên của dự án minh họa cá nhân đến từ Touzu / Thanh Tú Vũ, hiện là Jr. Art Director tại The Purpose Group.

“Là một project nói về những con người tạo cảm hứng cho bản thân mình – phần lớn là những con người thực sự ở Sài Gòn, ngoài ra còn có nhiều nhân vật điện ảnh, diễn viên đã ảnh hưởng đến mình.” – Touzu chia sẻ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Theo dõi Touzu tại: Behance