Một số Concerpt Art trong bộ phim Wonder Woman

Cùng RGB chiêm ngưỡng 20 bức Concept Art được thực hiện bởi họa sỹ Domminic Lavery cho bộ phim bom tấn Wonder Woman.

wonder-woman-art-1

wonder-woman-art-2

wonder-woman-art-3

wonder-woman-art-4-724x1024

wonder-woman-art-5-580x1024

wonder-woman-art-6

wonder-woman-art-7

wonder-woman-art-8

wonder-woman-art-9

wonder-woman-art-10

wonder-woman-art-16

wonder-woman-art-17

wonder-woman-art-11

wonder-woman-art-12

wonder-woman-art-13

wonder-woman-art-14

wonder-woman-art-15