Những Khoảnh Khắc Nhỏ Giữa Phố – Tranh từ họa sĩ Kitikhun “Pan” Vongsayan

Cùng ngắm nhìn những tranh vẽ minh họa “Những khoảnh khắc nhỏ giữa thành phố” đầy cảm xúc được thực hiện bởi họa sĩ đến từ California – Kitikhun “Pan” Vongsayan.

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town
Marina

 

 

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_08
Ferry, ferry building


Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_09
Elite Cafe

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_06
Food Truck, Downtown

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_07
Rainy Night, Downtown

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_03
Golden Gate Park

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_02
Downtown

Rgb_creative_ideas_design_art_The_little_moment_in_town_010Women’s march <3