Những mẫu CV design ấn tượng

CV/Resumé hay Hồ sơ xin việc tổng hợp thông tin, kinh nghiệm … của một người khi đi xin việc. Khi nghe đến CV, chúng ta thường chỉ hình dung chữ, chữ và tẻ nhạt. Vậy sao chúng ta không “thổi hồn” vào cho nó. Bên cạnh nội dung và chữ, chúng ta có thể thêm hình ảnh, màu sắc, sắp xếp lại bố cục vừa thể hiện được cá tính của bản thân và vừa giúp cho những người tuyển dụng cảm thấy thích thú, ấn tượng về bạn. Nào hãy cùng RGB tham khảo một số mẫu đã được các nhà thiết kế làm và chia sẻ cùng mọi người.

 

rgb_resume_1

 

rgb_resume_2

 

Tác giả: Fernando Báez

 

rgb_resume_3

 

rgb_resume_4

 

Tác giả: Anton Yermolov

 

rgb_resume_5

 

rgb_resume_6

 

Tác giả: Rocío Treviño

 

rgb_resume_7

 

rgb_resume_8

 

Tác giả: Chen Zhi Liang

 

rgb_resume_9

Tác giả: Rocío Treviño

 

rgb_resume_10

 

rgb_resume_11

 

Tác giả: Alamin Mir

 

rgb_resume_12

 

Tác giả: Evelien Callens

 

rgb_resume_13

 

rgb_resume_14

 

Tác giả: Ana Gaspar

 

 RGB tổng hợp | Sưu tầm: Thành Tài | Nguồn: www.behance.net