Những tác phẩm lấy cảm hứng từ đèn Neon cực kỳ ấn tượng của Digimental Studio

“Đáng kinh ngạc” – Chắc hẳn đó là cảm giác chung của chúng ta khi thưởng thức loạt tác phẩm Neon Illustrations hết sức sáng tạo của Digimental Studio. Thật sự tuyệt vời khi thấy được sự kết hợp giữa các thể loại vào với nhau, chúng hoàn toàn mang đến một hiệu quả bất ngờ. Cùng RGB thưởng thức chúng nào!


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio


Outstanding Neon Illustrations by Digimental Studio