Những Tác phẩm Photo Manipulation đẹp & ấn tượng

Nếu bạn là người yêu thích thể loại Photo Manipulation thì không thể bỏ qua bài viết này, tiếp thêm nguồn cảm hứng sáng tác với những tác phẩm Photo Manipulation đặc sắc mà RGB.vn giới thiệu hôm nay nhé.

Photo Manipulation là thể loại kết hợp giữa nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa. Photo Manipulation không chỉ yêu cầu kỹ thuật sử dụng Photoshop thành thạo và khéo léo, mà còn đòi hỏi một óc sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú để hình thành nên những ý tưởng độc đáo cho mỗi tác phẩm. Pha trộn những yếu tố khác nhau nhằm tạo nên một hình ảnh đơn nhất đủ sức thuyết phục đối với người xem đòi hỏi rất nhiều kỹ năng đa dạng. Bố cục, nguyên lý màu sắc, ý tưởng nền vững chắc và tay nghề kỹ thuật đều quan trọng.

Sustentavel

Creative Photos: 50+ Ultimate Creative Photos For Inspiration

Photo Retouching

Creative Photos: 50+ Ultimate Creative Photos For Inspiration

Andalusia

Creative Photos: 50+ Ultimate Creative Photos For Inspiration

Incredibly Tough

Creative Photos: 50+ Ultimate Creative Photos For Inspiration

Heidi Metamorphosis

Creative Photos: 50+ Ultimate Creative Photos For Inspiration

Unspeaking

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

 

Blind Love

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

 

Swimming

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Boundary Breaking Art

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Unravel

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Eco Bomb

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Sushi

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Come Out and Play

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Golden Path

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Owl

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Energija

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Rim Job

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Clever Street Keyboard

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Telekinetic Energy

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Bottle of love

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

The Lawn

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Coffee Please

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Walk with the head

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Watch you

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

The Skin

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Pencil Vs Camera

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Virtual Angel

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Raining Thunder Strom

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Dragon Eye

50+ Creative Photo Manipulation & Artwork

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!