Những thiết kế quảng cáo đẹp tuyệt vời

Cùng lướt qua những mẫu thiết kế quảng cáo tuyệt vời đến nỗi bạn phải xem đi xem lại nhiều lần..

Những thiết kế quảng cáo ấn tượng được RGB.vn chọn lọc và giới thiệu hôm nay chắc chắn chúng sẽ mang đến nhiều cảm hứng và ý tưởng mới. Có thể là poster, printad hay những tấm pano lớn, một thiết kế quảng cáo độc đáo sẽ giúp sản phẩm gây được ấn tượng và sự chú ý của khách hàng. Đôi khi, những tagline, slogan, thông điệp mạnh được bố trí hợp lý cũng giúp cho quảng cáo của bạn nổi  bật hơn, cùng tham khảo những thiết kế tuyệt vời dưới đây. Đừng quên gửi tác phẩm đẹp của bạn thiết  kế hoặc sưu tầm được đến RGB và giới thiệu đến những người cùng đam mê. Mọi bài viết xin gửi về bbt@rgb.vn.

1. Protect Your Loved Ones

Awesome Advertising Posters

2. Desert

Awesome Advertising Posters

3. Reach High

Awesome Advertising Posters

4. Marbles

Awesome Advertising Posters

5. Security Systems Perfectly Integrated

Awesome Advertising Posters

6. Sleep Like It Used to Be

Awesome Advertising Posters

7. Take It Outside

Awesome Advertising Posters

8. Kill Your Cravings With Slimsticks

Awesome Advertising Posters

9. Miracles Happen Only on Sky Sport

Awesome Advertising Posters

10. In The Sea

Awesome Advertising Posters

11. Discover Africa’s Spiciest Secret

Awesome Advertising Posters

12. Can Make Everything Look Smaller

Awesome Advertising Posters

13. Only Protects You From The Sun

Awesome Advertising Posters

14. Behave

Awesome Advertising Posters

15. Old Scientist

Awesome Advertising Posters

16. Buy Together

Awesome Advertising Posters

17. Fast Triathlon

Awesome Advertising Posters

18. Alps

Awesome Advertising Posters

19. Subway

Awesome Advertising Posters

20. No Label

Awesome Advertising Posters

21. Fishes

Awesome Advertising Posters

22. Apples

Awesome Advertising Posters

23. Wanna Talk About It

Awesome Advertising Posters

24. Try Something New

Awesome Advertising Posters

25. Tomato Sauce

Awesome Advertising Posters

26. Spring

Awesome Advertising Posters

27. Stay Focused

Awesome Advertising Posters

28. Defend

Awesome Advertising Posters

29. Save What Really Matters

Awesome Advertising Posters

30. Your Glasses Age You

Awesome Advertising Posters

31. Don’t Make Slight Cough

Awesome Advertising Posters

32. Miracles Happen Only on Sky Sport

Awesome Advertising Posters

33. Can Make Everything Look Smaller

Awesome Advertising Posters

34. Best Over Ice

Awesome Advertising Posters

35. Volkswagen Jetta: Santa

Awesome Advertising Posters

36. Guinness: The True Brew of Halloween

Awesome Advertising Posters

37. Canberra International Electric Vehicle Festival: Fuel Gauge

Awesome Advertising Posters

38. Philips Saeco: Originale!

Awesome Advertising Posters

39. Amnesty International: Worker

Awesome Advertising Posters

40. McDonald’s: 1€ Cheeseburger

Awesome Advertising Posters

41. Begendik Supermarket: Busted

Awesome Advertising Posters

42. Cam: Pulsar

Awesome Advertising Posters

43. Kingdom Comics: Mites, Superman

Awesome Advertising Posters

44. Hand yourself in for a free manicure

Awesome Advertising Posters

45. Super Rich 1965 Company: Elizabeth

Awesome Advertising Posters