“Nourish me well” corporate identity

Nourish me well là một đơn vị tư vấn độc lập cho các bác sỹ, bệnh viện cũng như các cá nhân về vấn đề dinh dưỡng nhi khoa.

Bộ CI (corporate identity) cho Nourish me well được creative/art director Dimiter Petrov thực hiện : www.chadomoto.com/

Chúng ta cùng xem qua bộ sản phẩm rất chuyên nghiệp và đẹp mắt này.