Sài Gòn sau vai

rgb_saigonsauvai_cover

 

rgb_saigonsauvai_15 rgb_saigonsauvai_16

Ở Sài  Gòn, cứ mỗi lần chúng ta đi trên đường, chúng ta sẽ luôn thấy những cái vai của người khác. Và hẳn nhiên, chúng ta không thấy mặt họ, nhưng chúng ta luôn nhìn thấy những nguồn cảm hứng thật phi thường và những câu chuyện phía sau những bờ vai ấy.

Hãy cùng RGB lướt qua hết tất cả những câu chuyện phía sau những bờ vai đã làm nên khí chất của Sài Gòn nhé.

rgb_saigonsauvai_1

Art Director: Maxk Nguyễn

Illustrator Artist: Trần Hữu Danh, Hiia Huỳnh, Phong Vo

Animator: Tuanlinhtinh, Ghi Nguyễn, Hà Thanh Huy

rgb_saigonsauvai_2 rgb_saigonsauvai_14 rgb_saigonsauvai_13 rgb_saigonsauvai_12 rgb_saigonsauvai_11 rgb_saigonsauvai_10 rgb_saigonsauvai_9 rgb_saigonsauvai_8 rgb_saigonsauvai_7 rgb_saigonsauvai_6 rgb_saigonsauvai_5 rgb_saigonsauvai_4 rgb_saigonsauvai_3

rgb_saigonsauvai_17 rgb_saigonsauvai_18

Theo Maxk Nguyen | Saigon Emoji