Saigon Emoji từ Maxk Nguyễn

Hôm nay RGB xin giới thiệu đến độc giả một artwork thú vị mang tên Saigon emoji của artist Maxk Nguyen, hiện đang làm việc tại Yantv. Anh cũng là art director cho chương trình talkshow Design8 season 2 do RGB thực hiện. Xem thêm tác phẩm của Maxk tại Behance.

rgb.vn_sai-gon-emoji_01

rgb.vn_sai-gon-emoji_02

rgb.vn_sai-gon-emoji_03

rgb.vn_sai-gon-emoji_04

rgb.vn_sai-gon-emoji_05

rgb.vn_sai-gon-emoji_06

rgb.vn_sai-gon-emoji_07

rgb.vn_sai-gon-emoji_08

rgb.vn_sai-gon-emoji_09

Credit: Maxk Nguyen.| Ban biên tập: RGB.vn