Thành phố Ogmios của Lithuania và các khu vực công cộng ấn tượng

Thành phố Ogmios của Lithuania là một ví dụ về sự chuyển mình thành công từ một khu vực chưa được khai thác hết tiềm năng trở thành một trung tâm được tích hợp đầy đủ với các không gian công cộng ấn tượng, góp phần nâng cao chất lượng đô thị.

DO ARCHITECTS bắt đầu quá trình thiết kế của họ vào năm 2007 với các thử nghiệm kiến trúc đô thị khác nhau và hàng triệu bản phác thảo cũng như mô hình. Ogmios ngày nay chính là thành quả của các nghiên cứu kéo dài hơn 10 năm về khu vực, con người cũng như tầm nhìn rõ ràng của các KTS.

  • Thiết kế: DO ARCHITECTS
  • Diện tích: 12000 m²
  • Địa điểm: Ogmios, Lithuania
  • Hình ảnh: Norbert Tukaj

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!