The Penny Dropped Cafe

Khi thiết kế đồ họa và nội thất kết hợp tạo ra một trải nghiệm ăn uống mang hơi hướng Châu Á đương đại. The Penny Dropped  là một cái nhìn mới về thực phẩm và cà phê tại Đông Melbourne, Austrilia.

Thực hiện: Pop & Pac

rgb.vn_thepennydropped_16

rgb.vn_thepennydropped_05

rgb.vn_thepennydropped_11

rgb.vn_thepennydropped_20

rgb.vn_thepennydropped_18

rgb.vn_thepennydropped_02

rgb.vn_thepennydropped_17

rgb.vn_thepennydropped_15

rgb.vn_thepennydropped_07

rgb.vn_thepennydropped_04

rgb.vn_thepennydropped_01

rgb.vn_thepennydropped_19

rgb.vn_thepennydropped_12

rgb.vn_thepennydropped_21

rgb.vn_thepennydropped_14

rgb.vn_thepennydropped_03

rgb.vn_thepennydropped_13

rgb.vn_thepennydropped_10

rgb.vn_thepennydropped_22

rgb.vn_thepennydropped_08

rgb.vn_thepennydropped_06

Nguồn: Behance  | Ban biên tập RGB.vn | ideas@rgb.vn