Thỏa sức sáng tạo mùa Giáng Sinh với 20 nguồn stocks ấn tượng

Mùa Giáng Sinh sắp đến rồi, cùng RGB tham khảo các nguồn Icons, Badges, Lettering, Vector Background và thật nhiều kho stocks ấn tượng khác để thỏa sức thiết kế sáng tạo nào. Bật mí rằng rất nhiều nguồn hoàn toàn miễn phí nha các bạn ơi 😀

[quote]Christmas Icon[/quote]

[quote]1. 70 Awesome Xmas Icons[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-01

Free | Available in Photoshop, Illustrator, SVG | Download

[quote]2. Free Flat Christmas Icons[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-02

Free | Available in Adobe Illustrator | Download

[quote]3. A Pack of 20 Free Christmas Icons[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-03

Free | Available in AI, EPS, PNG & SVG | Download

[quote]4. Flat Vector Christmas Icons[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-04

Free | Available in PDF | Download

[quote]5. Free Icons, Badges & Lettering for Christmas & New Year[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-05

Free | Available in Vector & PSD | Download

[quote]Christmas Illustrations, Backgrounds & Patterns[/quote]

[quote]6. Cozy Christmas Vector Set[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-06

Free | Available in AI, EPS, SVG, PDF, PNG | Download

[quote]7. Free Christmas Background Illustration with Typography[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-07

Free | Available in EPS | Download

[quote]8. Fantastic Character Pack of Smiling Santa Claus[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-08

Free with attribution to Freepik | Download

[quote]9. Free Christmas Background Illustration[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-09

Free | Available in EPS | Download

[quote]10. Free Christmas Vector Background[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-10

Free | Available in EPS | Download

[quote]11. Chalkboard Christmas Cliparts[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-11

Priced at $7 | Download

[quote]12. Hand Drawn Christmas Patterns[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-12

Priced at $10 | Download

[quote]13. Geometric Christmas Graphic Set[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-13

Priced at $11 | Download

[quote]Christmas Invitation & Card Templates[/quote]

[quote]14. Free Real Photo Invitation/Greeting Card Mockup[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-14

Free | Available in PSD | Download

[quote]15. Classy Christmas PSD Invitations[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-15

Priced at $8 | Available in PSD | Download

[quote]16. Christmas Card Mockup Creator[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-16

Priced at $21 | Download

[quote]17. Christmas Invitations Template[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-17

Priced at £6.91 | Available in PSD | Download

[quote]18. Winter Party Flyer[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-18

Priced at £5.92 | Available in PSD | Download

[quote]19. White Christmas Designer Toolkit[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-19

Priced at $25 | Download

[quote]20. Christmas Cards[/quote]

thoa-suc-sang-tao-mua-giang-sinh-voi-20-nguon-stocks-mien-phi-20

Priced at $8 | Download

 Nguồn: Creative Boom 
(Bài viết được giữ nguyên bản gốc vì liên quan đến tác quyền từ nhiều tác giả) 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!