Thước đo giá trị cho các designer và brand

Viết bởi nhà thiết kế đồ họa Jacob Cass

Thang đo giá trị là công cụ điển hình giúp bạn vạch ra chiến lược sản phẩm hoặc dịch vụ một cách trực quan nhất theo thứ tự tăng dần về giá trị và giá cả.

Là nhà thiết kế, bạn đã bao giờ cân nhắc việc cung ứng nhu cầu khách hàng cùng với thang đo giá trị chưa?

Hoặc nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn đã cân nhắc mình đã cung ứng cho khách hàng giá trị sản phẩm như thế nào chưa?

Đơn giản là bạn chỉ có một logo hoặc một chiến lược nào đó mà khách hàng có thể kết nối không?

Tôi sẽ cho các bạn xem một thang đo giá trị thương hiệu điển hình trông như thế nào nhé.

– LOGO

Dưới cùng của thang đo giá trị chính là “Logo”. Một công cụ nhận diện đơn giản cho thương hiệu của bạn. Quan trọng đấy, nhưng tất cả chỉ mới bắt đầu mà thôi.

– Tiếp theo là…SỰ NHẬN DIỆN

Sự nhận diện bao gồm phông chữ, màu sắc v.v giúp thương hiệu trở nên gắn kết và nhất quán.

– Sau đó là…XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Một cách trải nghiệm xây dựng thương hiệu mạch lạc hơn cả hình ảnh, cách đặt tên, vị trí, đặc điểm thương hiệu, nghệ thuật kể chuyện và truyền thông.

– Tiếp đến là…XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÓ CHIẾN LƯỢC

Một thương hiệu chiến lược được xây dựng dựa trên các bước trên và cũng là một thương hiệu bền vững để lại tác động lớn trên thế giới, phục vụ một mục đích, kết nối khách hàng tốt hơn dựa trên niềm tin và cảm xúc, cũng thực sự giải quyết được những vấn đề to lớn hơn bản thân hình ảnh mang đến.

Vậy mấu chốt ở đây là gì?

Là nhà thiết kế, khi bạn ở càng cao trên thang đo giá trị bao nhiêu thì bạn sẽ gặt hái được nhiều tiền bấy nhiêu. Cũng giống như việc bạn giải quyết được nhiều vấn đề bao nhiêu thì bạn được trả nhiều bấy nhiêu.

Là nhà kinh doanh, thương hiệu của bạn càng chiến lược bao nhiêu thì giá trị của thương hiệu càng cao bấy nhiêu.

Thang đo giá trị cũng không dừng lại tại đó.

Là nhà thiết kế, bạn có thể cung cấp thêm dịch vụ tư vấn hoặc dịch vụ thứ cấp liên quan đến lĩnh vực thiết kế.

Là chủ doanh nghiệp, bạn có thể tạo nên văn hóa doanh nghiệp tốt hơn, nhiều khách hàng thân thiết hơn và truyền bá thương hiệu rộng rãi hơn.

Vậy bạn đã cân nhắc đến thang đo giá trị của bản thân chưa?

* Hãy lưu ý: những yếu tố trong thang đo giá trị này được đặt chồng lên nhau nhưng mấu chốt chính là minh họa độ sâu rộng về cách giải quyết vấn đề và giá trị chúng mang lại cho doanh nghiệp cũng như làm thế nào nhà thiết kế có thể phát triển bằng cách khai thác các mức độ dịch vụ và khách hàng của họ.

Biên dịch: CiCi Giang