Tổng hợp Concept Art cho phim “War for the planet of the apes”

Trong phim War for the planet of the apes – Đại chiến hành tinh khỉ, ngoài cốt truyện hấp dẫn và kĩ xảo đỉnh cao. Phim còn khắc họa được thế giới “hậu tận thế” vô cùng xuất sắc và chân thực. Hãy cùng xem những khung tranh do Jose Borges, Aaron Sims Creative và John J. Park trước khi chúng được tái hiện trên màn ảnh nhé.

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_1

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_2

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_3

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_4

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_5

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_6

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_7

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_8

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_9

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_10

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_11

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_12

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_13

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_14

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_15

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_16

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_17

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_18

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_19

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_20

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_21

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_22

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_23

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_24

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_25

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_26

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_27

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_28

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_29

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_30

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_31

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_32

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_33

rgb_creative_daichienhanhtinhkhi_34