Tổng hợp meme cuộc sống designer & agency cho chuỗi ngày chạy deadline thêm vui

Meme là thứ không thể thiếu trong cuộc sống designer và những người làm agency. Để chuỗi ngày chạy deadline thêm vui vẻ, nạp một chút vitamin meme cùng RGB nhé!

Meme nới idea bắt đầu
Meme designer tìm bạn chạy deadline
Meme khách hàng feedback
Meme Deadline
Meme màn hình làm việc của account
Meme màn hình cho bạn cảm hứng chạy deadline
Meme khách hàng & chuyện budget
Meme chị kế toán & yêu cầu thanh toán của tui
Meme agency mỗi khi win job
Meme seeder & nick clone
Meme cuộc sống designer – luôn stand by sửa file gấp bất cứ lúc nào
Meme 2 3 con mực
Meme designer khi sửa thiết kế
Meme feedback của khách hàng
Meme Feedback khách hàng: Chị thấy chưa wow lắm
Meme Như Ý Truyền – thưởng tết
Meme luật quảng cáo
Meme cái não chi phối deadline

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!