Tranh màu nước của Rachel Beltz

Cảm hứng từ tranh màu nước vô cùng dễ thương của Rachel Beltz. Điểm độc đáo là tất cả mọi thứ cô vẽ đều có kích thước vô cùng nhỏ, chỉ bằng đồng 25 xu.

Cùng xem các tác phẩm đầy thúc vị này của cô nhé !

rgb_creative_littodino_1

rgb_creative_littodino_2

rgb_creative_littodino_3

rgb_creative_littodino_4

rgb_creative_littodino_5

rgb_creative_littodino_6

rgb_creative_littodino_7

rgb_creative_littodino_8

rgb_creative_littodino_9

rgb_creative_littodino_10

rgb_creative_littodino_11

rgb_creative_littodino_12

rgb_creative_littodino_13

rgb_creative_littodino_14

Theo: Fubiz.com