Tranh vẽ về lịch sử vùng đất Themyscira của phim Wonder Woman

Trong bộ phim Wonder Woman, lịch sử vùng đất Themyscira cùng nguồn gốc tộc người Amazon đã được khắc họa rõ nét thông qua lời kể hùng hồn của Nữ Hoàng Hipplyta và phần hình ảnh mô tả lại lời kể của bà.

Các bức tranh này được thực hiện bởi Aaron Sims Creative, cùng các họa sỹ Raffy Ochoa, Houston Sharp,…houston-sharp-00-asc-ww-historypainting-overall-v19

houston-sharp-05-asc-ww-historypainting-outofwater-v10

houston-sharp-06-asc-ww-historypainting-walkwithman-v20-14-portrait

houston-sharp-07-asc-ww-historypainting-betrayal-v15

houston-sharp-08-asc-ww-historypainting-enslaved-v02

houston-sharp-09-asc-ww-historypainting-freedom-v01

houston-sharp-10-asc-ww-historypainting-areskillsgods-frame1-v06

houston-sharp-11-asc-ww-historypainting-areskillsgods-frame2-v01-21

houston-sharp-12-asc-ww-zva-final-newares

houston-sharp-13-asc-ww-historypainting-panel08themyscira-v23

Nguồn: Art Station