Trò chơi dân gian Việt Nam bởi Thanh Xinh

Mời các bạn cùng thưởng thức tranh vẽ rất đáng yêu về các trò chơi dân gian Việt Nam (Vietnamese folk games) do họa sỹ Thanh Xinh vẽ cho khách hàng Lịch Block Nhất Thống vào năm 2014.

 rgb_vietnamesefolkgame_01 rgb_vietnamesefolkgame_02 rgb_vietnamesefolkgame_03 rgb_vietnamesefolkgame_04 rgb_vietnamesefolkgame_05 rgb_vietnamesefolkgame_06 rgb_vietnamesefolkgame_07 rgb_vietnamesefolkgame_08 rgb_vietnamesefolkgame_09 rgb_vietnamesefolkgame_10 rgb_vietnamesefolkgame_11 rgb_vietnamesefolkgame_12 rgb_vietnamesefolkgame_13Theo Behance | RGB.vn

 

Nhập hội Sáng tạo cùng RGB nha!