Tưởng nhớ Steve Jobs qua BST 40 artwork tuyệt vời

Tưởng nhớ Steve Jobs qua những tác phẩm tuyệt vời của các nghệ sĩ trên Thế giới các bạn nhé. Chỉ đơn giản là những hình ảnh vẽ chân dung về ông nhưng qua mỗi tác phẩm bạn vẫn sẽ nhận thấy được cái thần, cái đẹp trong con người đầy tài năng này.

RGB.vn