Ứng dụng thời tiết đẹp tuyệt vời của D-D Play

rgb_ddplay_01
 
D-D Play
[ Day-Day Play ]
là một ứ n g – d ụ n g
được thiết kế với những chuyển động đẹp tuyệt vời
phụ thuộc vào
thời tiết ngày hôm đó như thế nào.
 

rgb_ddplay_02
rgb_ddplay_09 rgb_ddplay_08 rgb_ddplay_07 rgb_ddplay_06 rgb_ddplay_05 rgb_ddplay_04 rgb_ddplay_03

rgb_ddplay_10

 

Giao diện ban ngày
rgb_ddplay_11Giao diện ban đêm
rgb_ddplay_12Giao diện desktop
Theo 灰 昼 | Behance | RGB.vn