Vàng Mã – Death Money Project

“Hóa vàng” (đốt vàng mã) là tập tục lâu đời của người Việt Nam, mang nhiều ý nghĩa tâm linh và văn hóa đặc sắc. Vàng mã cũng chính là những tác phẩm đồ họa đặc biệt về chất liệu, hình khối và màu sắc. Tuy nhiên, vàng mã người Việt đang dùng hằng ngày đều xuất phát từ Trung Quốc từ ngôn ngữ cho đến hoa văn. Phan Nhật Minh – một graphic designer đã Việt hóa vàng mã, cho vàng mã một hệ thống đồ họa mới, một số thể nghiệm màu sắc mới, trên tinh thần “redesign”, tôi vẫn giữ lại diện mạo gốc của vàng mã, đó là cái hồn tôi không muốn thay đổi. Mời bạn cùng RGB khám phá dự án thú vị này nhé!

Dự án gồm 2 quyển sách chứa đựng toàn bộ thông tin nghiên cứu, 01 bộ vàng mã được thiết kế lại và in ấn trên một số chất liệu, và 01 quyển sách tổng hợp “Behind the scene”.

“Dù đã nghiên cứu khá kỹ, tôi vẫn không dám đảm bảo về sự chính xác tuyệt đối của toàn bộ thông tin. Hãy xem dự án của tôi dưới góc độ thiết kế thay vì nghiên cứu khoa học. Dự án có sử dụng một số nguồn hình ảnh và tác phẩm được xin phép và dẫn nguồn rõ ràng” – Tác giả chia sẻ.

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_01

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_02

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_03

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_04

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_05

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_06

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_07

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_08

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_09

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_010

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_011

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_012

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_013

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_014

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_015

Print

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_017

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_018

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_019

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_020

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_023

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_024

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_025

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_026

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_027

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_028

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_029

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_030

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_031

Print

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_034

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_035

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_037

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_038

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_046

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_039

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_040

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_041

rgb_creative_design_vang_ma_phan_nhat_minh_042

 

Xem thêm tại Behance của tác giả Phan Nhật Minh

Cover image: http://goo.gl/zimeeW
Character design: Nancy Duong (Lilsuika) http://goo.gl/EdzoPA  &  http://goo.gl/rCgZoG
Book Binding: Dao Duc Thanh (Thành Hjhj) https://goo.gl/dw3FQk

RGB| Nguồn: Behance